Projenin ikinci ulus ötesi toplantısı 25 Kasım 2016 tarihinde Roma’da gerçekleşti

Projenin ikinci yönetim toplantısı tüm ortakların katılımıyla 25 Kasım 2016 tarihinde Roma’da gerçekleşti. 

Toplantı, ev sahibi kurum UniTS adına Maria Luisa Pagano tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. ZİÇEV proje koordinatörü Asuman Erdem, proje kapsamında tasarlanan faaliyetleri ve bugüne kadar gerçekleşen çalışmaları özetledi. İlk yıl çalışmalarının yer aldığı kısa filmin gösteriminin ardından Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde tasarlanan proje web sitesini de tanıtan Erdem, uzaktan eğitim portalının yapım aşamasında olduğunu ve 2017 yılı ilk yarısında hizmete gireceğini belirtti.

Toplantının sonraki bölümünde ZİÇEV araştırmacısı Uğur Ersoy, Türkiye’de özel eğitim alanında çalışan alan dışı öğretmenler ve diğer profesyonellerden oluşan hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen saha çalışması bulgularını ortak kurum temsilcileriyle paylaştı.  Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Necdet Karasu ise proje kapsamında hedef kitlenin eğitim ihtiyaçları ile uyumlu ve üç modül altında geliştirilmekte olan müfredat çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi aktardı.

Toplantının öğleden sonraki oturumda, ortakların proje çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerinin ardından önümüzdeki dönem faaliyetleri gözden geçirildi. Toplantı, katılım sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.

Program