Özel Eğitim Alanında Çalışan Alan Dışı Profesyonellere Yönelik Eğitim Programı Toplantısı 26 Nisan 2017 Günü Gerçekleştirildi

Proje kapsamında, özel eğitim alanında çalışan alan dışı profesyonellere yönelik eğitim programını alanda çalışanlar ve ilgili kurumlar ile paylaşmak üzere 26 Nisan 2017 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi’nde bir yaygınlaşma toplantısı düzenlendi. Toplantıya, projenin ortak kurumları yanı sıra, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, kamu, özel sektör ve akademi camiasından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmalarını koordinatör kurum adına Proje Koordinatörü Asuman Erdem, ortak kurumlar adına Gölbaşı Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Çiğdem Erbaş yaptı. Alandaki önemli bir ihtiyaç tespitinden yola çıkarak kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdiklerine vurgu yapan Asuman Erdem, kendilerine doğru soruyu sorduklarını ve elde ettikleri sonuçlar ile doğru bir seçim yaptıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken. Çiğdem Erbaş proje kapsamında geliştirilen eğitim programının alandaki öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi açısından önemine değindi.

Toplantının sonraki aşamasında ZİÇEV Araştırmacısı ve Stratejist Uğur Ersoy, geliştirdikleri eğitim programının arka planını nasıl hazırladıklarına ve programın ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl yoğrulduğuna dikkat çekerek, özel eğitim alanında çalışan alan dışı profesyonellere yönelik olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizinin önemli bulgularını toplantı katılımcıları ile paylaştı. Daha sonra söz alan Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Ana Bilim dalı Başkanı Doç. Dr. Necdet Karasu, proje kapsamında özel eğitim alanında çalışan alan dışı öğretmen ve diğer profesyonellere yönelik olarak geliştirilen ve zihinsel engelli bireylerde davranış kontrolü, iletişim ve dil becerilerinin geliştirilmesi ve kanıta dayalı uygulamalar başlıklı üç modülden oluşan eğitim programını özetleyen bir sunum yaptı. Toplantı, katılımcıların değerlendirmeleri ve soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Program

Program Broşürü

Uğur Ersoy'un Sunumu

Necdet Karasu Sunumu