E-Öğrenme Portali Yaygınlaştırma Toplantısı, 16 Mayıs 2017 Tarihinde Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde Gerçekleştirildi

Proje kapsamında özel eğitim alanında çalışan alan dışı profesyonellere yönelik mevcut durum ve ihtiyaç analizi bulguları raporu tamamlanarak, 2 Mart 2017 tarihli yaygınlaştırma toplantısı ile paydaşlarımız ile tartışılmıştır. Projenin en önemli çıktılarından biri olan, özel eğitim alanında çalışan alan dışı profesyonellere yönelik eğitim programı yaygınlaştırma toplantısı 26 Nisan 2017 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. 16 Mayıs 2017 tarihinde ise Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen yaygınlaştırma toplantısı ile proje kapsamında geliştirilen e-öğrenme portalı paydaş kişi ve kurumlar ile paylaşılmıştır. Söz konusu toplantı, önceki iki toplantının da bir sentezi niteliğinde olup, proje sonuçlarının tüm paydaşlarımıza ulaşması ve geri bildirim sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Toplantının açılış konuşmalarını Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Tolga Andaç, ZİÇEV Genel Müdürü Tomris Miser ve Proje Koordinatörü Asuman Erdem yaptı. Toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini belirten Tolga Andaç, geliştirilen e-öğrenme portalının alanda çalışan öğretmenler açısından önemini vurguladı. Tomris Miser yaptığı konuşmasında, alana yeni giren profesyonel kesimin doğru ve gerekli bilgilere ulaşmaları açısından başvuracakları bir e-öğrenme portalına sahip olmalarının önemine dikkat çekerken Asuman Erdem, kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirerek araştırma ve uygulama taraflarını aynı konu üzerinde ortak çalışmaya sevk ederek, ihtiyaç temelli çıktı sunan özellikleri ile örnek bir proje gerçekleştiğine işaret etti.

Toplantının ilerleyen aşamalarında ZİÇEV Araştırmacısı ve Stratejist Uğur Ersoy, projenin genel çerçevesini toplantı katılımcıları ile paylaşan interaktif bir sunum yaptı. Ardından Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Ana Bilim dalı Başkanı Doç. Dr. Necdet Karasu, proje kapsamında geliştirilen ve zihinsel engelli bireylerde davranış kontrolü, iletişim ve dil becerilerinin geliştirilmesi ve kanıta dayalı uygulamalar başlıklı üç modülden oluşan eğitim programını e-portal aracılığı ile hedef kitleye nasıl ulaştıracaklarını özetleyerek, portalın henüz pilot uygulama aşamasında olduğunu belirtti ve portalı katılımcılar ile tanıştırarak modüller ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Program

Bilgi Notu

Uğur Ersoy'un Sunumu

Necdet Karasu'nun Sunumu