Fikri Çıktılar

O1: Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi 

İhtiyaç analizi çalışması ve raporu, zihinsel engelli bireyler için çalışan ve önceden özel eğitim alanında eğitimi olmayan öğretmenlerin ve diğer profesyonellerin mevcut durumunun ve eğitim ihtiyaçlarının bulgularını ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanacaktır. İhtiyaç değerlendirmesi çalışmasının, yukarıda belirtilen profesyonellerin zihinsel engelli bireyler ile çalışırken davranış yönetimi ve iletişim becerilerini etkileyen öğretim, ölçme ve değerlendirme metodolojisi üzerindeki zayıflıklarının envanterine dayandırılması hedeflenmiştir.

Mevcut Durum, İhtiyaç Analizi ve Politika Önerileri

O2:  Müfredat Tasarımı

Zihinsel engelli bireylerde çalışan ve geçmişte özel bir eğitim almamış profesyonelleri eğitmek için geliştirilen yeni eğitim programı  Program ve manuel’den oluşmaktadır.. Eğitim programı "davranış değiştirme ve davranış yönetimi", "iletişim ve dil becerilerini geliştirme" ve "kanıta dayalı uygulamalar " adlı 3 modülden oluşmaktadır.

Klavuz ve Eğitim Programı

O3: Müfredat İçeriğinin Dijital Versiyonu / Manual and Test-Soru Setleri

Tasarlanan eğitim programı / müfredatının 3 modülü şu bileşenlerden oluşmaktadır. Giriş, ana içerik, pratik öğretim örnekleri. Bu müfredat sınıf eğitimlerinde kullanılabilecektir.  Eğitim programının dijital versiyonu, son kullanıcılara ulaşmak için e-öğrenme portalında yer alacaktır. Test soru setleri, stajyerlerin başarılarını değerlendirmek içindir.

Çevirimiçi Sistem

O4:  E-learning Portal and Web Sitesi (Tasarım ve Fonksiyonelleştirme)

Geleneksel öğretim süreci genellikle yüz yüze etkileşimlerle yürütülmekte ve paylaşılmaktadır. Internet bu anlamda öğrenme biçimimizi değiştirmiştir. İnternetin yaygın kullanımı ile mesafe, zaman kısıtlamasından arınmış, yeni eğitim süreci ve teknikleri geliştirilmiştir. Zira iletişim teknolojileri aracılığıyla bilginin yaygın paylaşımı diğer geleneksel eğitim türlerinden daha kolay ve daha ucuzdur.

Çevrimiçi öğrenme, içeriği iletmek ve öğrenciler arasındaki etkileşimi İnternet üzerinden teknolojilerle kolaylaştırmak için kullanılan şemsiye bir terimdir. Çevrimiçi öğrenciler için nihai hedef, okuduğu alanda bir derece elde etmektir. Oysa E-öğrenme, özellikle çalışan profesyoneller için mesleki gelişim faaliyetleri için tasarlanmış ve geliştirilmiş çevrimiçi öğrenme sistemlerine atıf yapmak için kullanılan bir terimdir. E-öğrenme sistemleri çoğunlukla bireysel öğreniciye ve ihtiyaçlarına odaklanırken, çevrimiçi öğrenme sistemleri öğretim görevlisinin rehberliğini ve öğreniciler ile öğretmen arasındaki etkileşimi vurgular.  E-öğrenme, bilgi yönetimi ile paralel olarak gelişmiş ve e-öğrenme ile bilgi yönetiminin güçlerinin birleştirdiği noktada eğitimsel yapı da değişmiştir. Etkin bir bilgi yönetimi aracı oluşturulması için doğru bir e-öğrenme ortamı, doğru personel, doğru zaman ve doğru içerik mevcudiyeti ile mümkündür.

Proje kapsamında geliştirilmesi önerilen sistem, hedef kitlenin mesleki gelişimine yönelik eksiksiz bir e-öğrenme sistemi olup, 3 ana bileşene sahip olacaktır; 1) bir öğrenim yönetim sistemi, 2) öğrenme içeriğini sayısallaştırma 3) test ve belgelendirme amacıyla bir soru havuzunun geliştirilmesi.

e-Learning Portal ve Web Sitesi

O5: İtalya’daki Kısa Dönem Eğitim İçin Eğitim Programı ve Eğitim Materyelleri

İtalya'daki kısa dönemli eğitim programı ve eğitim materyalleri, Avrupa'da ve İtalya'da, hedef kitleye ait öğretmenler ve profesyonellere yönelik olarak engelli bireylerin davranışlarını yönetmek, dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için uygulanan mevcut eğitim programlarına ilişkin mevcut durumu ve iyi uygulamaları içermektedir.  Bu çıktının hazırlanması İtalyan ortak UniTS-Università del Terzo Settore'un sorumluluğundadır.

Eğitim Programı

O6: Almanya’daki Kısa Dönem Eğitim İçin Eğitim Programı ve Eğitim Materyelleri

Almanyada’ki kısa dönemli eğitim etkin müfredat tasarımı ve iyi uygulamalar üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu çıktının hazırlanması Alman ortak Christliches Jugenddorfwerk Frechen im Verbund NRW Süd (CJD) sorumluluğundadır.

Eğitim Programı