Ortaklar

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) – (TR)

ZICEV 1982 yılında Makbule Ölçen önderliğinde bir grup gönüllü tarafından kurulmuş olup, bugün, Gölbaşı kampüsündeki arazide bulunan 9 binada  hizmet verilmektedir.. ZİÇEV, çeşitli illerde 200'ü aşkın personeli ile 13 şubeye sahiptir.

Genel Müdürlük ve şubeler, zihinsel engelli çocuklara ve yetişkinlere ebeveynleri öldükten sonra da güvenli bir gelecek sağlamak üzere eğitim ve barınma hizmetleri sağlamaktadır.   Faaliyetlerini yürütürken, ZİÇEV Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği içinde çalışır. ZICEV kuruluşundan bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır.

Hizmetlerinin tamamlayıcı bir parçası olan ZİÇEV, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen pek çok proje de gerçekleştirmiştir. Mali kaynakları, bağışlar ve proje  gelirleridir. Özet olarak, ZİÇEV'in altının çizilmesi gereken ilkesi, hedef kitlenin sorunları ve ihtiyaçları için kalıcı çözümler geliştirmek ve Türkiye'de zihinsel yetersizliği olan bireyler hakkındaki politika tartışmalarına katılmaktır.

Gazi Üniversitesi (TR)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1926 yılında   "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" kuruldu.  Şu anda Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlandı. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değişti.1976 yılında ise “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini aldı. Enstitü, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuştu. Aslında bu değişim, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır. Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar, kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynamıştır.

Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı. Akademi'ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini aldı. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksekokul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı her geçen yıl hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 21 fakültesi, 4 yüksekokulu, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu, 48 araştırma merkezi ve 7 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır bir yükseköğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Üniversitede, Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Turizm, Beden Eğitimi ve Spor, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro gibi çok çeşitli alanlarda eğitim verilmektedir. Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerini barındırır. Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen 77 bin öğrencisinin yanında Gazi Üniversitesi; Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen 1500'den fazla yabancı uyruklu öğrencisi ile ülkemizin yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitesidir. Üniversite, açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendi öğretim elemanı ihtiyacını değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır.

Gazi Üniversitesi Ankara’nın merkezinde bulunan bir şehir üniversitesidir. Fakülte ve yüksekokulların yoğunluk gösterdiği merkez yerleşkesi dışında Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı, Çankaya, Ostim, Çubuk, Polatlı ve Beypazarı’nda da yerleşkeye sahip olan Gazi, eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer. 50 bin’i aşan öğrenci sayısı ve 3 bin’i geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya standartlarını yakalamış bir üniversitedir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden edebiyata, iktisat'tan bankacılığa kadar birçok alanda eğitim veren Gazi, Türkiye'nin en çok fakülte ve yüksekokula sahip üniversitesidir.

Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin akademik ve idari birimlerine en üst seviyede bağışlanan fonlardan yararlanılması için koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamakta ve projelerin uygulanması için finans ve idari konulara tam zamanlı çalışanları ile destek olmaktadır..

Gazi Üniversitesi, Gençlik Gönüllü Kuruluşların Akreditasyonu (ERAPLUS-EVS-CHARTER), EVS CHARTER (LLP-EVS-CHARTER) (2011-TR-18) sahiptir. 

Alkım Sağlık, Rehabilitasyon Eğitim Öğretim Hizmetleri Limited Şirketi (İLKALKIM) (TR)

İLKALKIM, 2007'de Ankara'da kuruldu. Zihinsel engelli çocuklar ve aileleri için özel eğitim ve rehabilitasyon programları, hidroterapi programları, zihinsel engelli çocuklara sosyal tesisler, duyusal entegrasyon bozuklukları desteği ve aileler için destek programları sunmak yoluyla hizmet vermektedir.

İLKALKIM, zihinsel engelli bireylerin eğitim ve terapi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolü altında çalışan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden biridir. İLKALKIM, zihinsel engelli çocuklar ve gençler için eğitim, rehabilitasyon, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından özel eğitim alanında çalışan deneyimli bir organizasyondur. Merkez, yukarıda belirtilen hedef grupların sosyal yaşama entegrasyonunu desteklemek amacıyla küçük projeler de yürütmektedir. Merkez, idari ve yönetim personeli yanı sıra özel eğitim öğretmenleri, branş öğretmenleri, sosyal hizmetler uzmanı ve psikologlar ile birlikte çalışmaktadır.

Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü-(TR)

Gölbaşı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde, düşük ve ciddi zihinsel engelli down sendromu, serebral paleozumlar ve otizmi olan çocuklar ve gençler için eğitim veren bir devlet okuludur.  Okulun 7-22 yaş aralığında toplam 62 öğrencisi ve 26 öğretmeni bulunmaktadır. Okulun temel amacı öğrencilerin temel günlük yaşam becerilerini, mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin hayatın sosyal ve kültürel yönleri için desteklenmesi okulun öncelikleri arasındadır. Okulda, özel eğitim öğretmenleri, görsel sanatlar öğretmenleri, müzik öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, teknoloji tasarım öğretmenleri görev yapmaktadır. Okulun üç idari personeli ve bir hemşire var.

Örgün eğitimine ek olarak okul, projeler tasarlamak ve uygulamak, çeşitli etkinlikler düzenlemek yoluyla engelin oluşturduğu stresi ortadan kaldırmak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır... "Duvarda Yüzen Renkler ve "Birlikte Söyleyelim" projeleri 2013-2014 yılları arasında tasarlanmış ve uygulanmıştır. "Hayallerimi gerçekleştirmek ister misiniz" başlıklı bir diğer önemli proje de Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı mali destek programı kapsamında yürütülmüştür.

CJD Frenchen Berufsbildungswerk (CJD)-(DE)

CJD BBW Frechen (CJD), gençlik, eğitim ve sosyal hizmetler alanında ülke çapında yaygın faaliyet gösteren bir organizasyondur. CJD her yıl, 155.000 ergen ve genç erişkinlere yönelik oryantasyonlar ve gelecek umutları sunmaktadır. Ülke çapında faaliyet gösteren 150'nin üzerinde lokasyonda ve 9500'den fazla çalışanı ile, eğitim ve beceri geliştirme alanında hizmet sunmaktadır.

CJD Frechen'in ana amacı, Köln çevresindeki gençlerin ve genç yetişkinlerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonudur. Hedef kitlenin çoğu engelli ve sosyal dışlanma riski taşımaktadır. Halen mesleki eğitim gören 250 genç yetişkinin büyük çoğunluğu, iki veya üç yıllık bir mesleki eğitim sırasında CJD Frechen’in yatılı misafirhanesinde yaşamaktadır. Katılımcıların ana hedefi, resmi olarak kabul edilmiş final sınavıdır. Mesleki eğitimin yanı sıra CJD Frechen, 18 yaşından küçük ve henüz mesleki eğitim almayan gençler için bir gençlik refah yılı fırsatı da sunmakta, spor ve yaratıcılık alanlarında çeşitli etkinlikler  düzenlemektedir.

Meslek okulu kampüste de bulunmaktadır. Öğretim içeriği pratik olarak atölyelerde ve teorik olarak okulda öğretilmektedir. Stajyerlerinin bireysel olarak desteklenmesi önemlidir. Bu anlamda, uyarlanmış çerçeve koşullarına ek olarak; küçük sınıflarda öğrenme, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ekibi  her katılımcıyı ayrı ayrı desteklemektedir. Stajyerler ayrıca sosyal yeterlilikler, özellikle ekip çalışması ve iletişim konularında da eğitilmektedir.

Rehabilitasyon programı öncelikle eğitim açısından engelli bireylere veya özel ihtiyaçları nedeniyle genel eğitim pazarında herhangi bir eğitim imkânı bulamayan veya eğitimini tamamlayamayan gençlere yöneliktir. Sorunun temel nedeni genellikle zihinsel sağlık sorunları ve/veya öğrenme güçlüğüdür. Onlara en iyi şekilde destek olmak için deneyimli bir öğretim ekibi, öğretmen, sosyal eğitim çalışanı ve psikolog rehabilitasyon sürecine eşlik etmekte ve destek sağlamaktadır.

Universita del Terzo Settore (UniTS)-(IT)

UniTS,   kar amacı gütmeyen ve özel sektörde faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma kurumudur. 1996'da Yerel Yönetimler, Kamu Kurumları ve Özel Şirketler ortaklığında yürütülen bir ANPAS (İtalya'daki en büyük gönüllü kuruluşlardan) projesinden doğmuştur.

UniTS üyeleri, ülkenin dört bir yanında kurulu olan gönüllü kuruluşlar, Yerel Yönetimler ve Kamu Kurumlarıdır. UniTS, kar amacı gütmeyen sektörün operatörleri için araştırma yapmakta ve kaliteli eğitim imkanları sağlayarak İtalya'daki Kar Amacı Gütmeyen Sektörün rolünü güçlendirmeyi ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Kuruluşundan bu yana, UnlTS, LLLP, Avrupa Vatandaşları, Leonardo da Vinci, Sokrates, Grundtvig, Gençlik (Eylemde), Daphne, INTI ve Halk Sağlığı alanında Topluluk Eylemi gibi çeşitli Avrupa programları ile ESF, Gönüllü Hizmet için Ulusal Gözlemevi, Gönüllü Hizmeti destekleyen merkezler vb. ulusal programlar çerçevesinde projeler yürütmüştür.  

UniTS,  EVS Sending and Coordinating organisation  EVS Charter (LLP-EVS-CHARTER)): 2013-IT-168  akreditasyonuna sahiptir.

UniTS, İtalya'da gönüllü hizmet kuruluşları ve kar amacı gütmeyen sektörün diğer aktörleri ile işbirliği içinde dezavantajlı kişilerin aktif katılımını ve kaynaştırılmasını sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen sektör için aktif olarak çalışan bir eğitim ajansıdır. UniTS, sosyal konularda ve eğitim alanında çalışmalarının kalitesini artırmak amacıyla sosyal kooperatifler, gönüllü hizmet organizasyonları, sosyal işletmeler ve yerel yönetimler için düzenli olarak eğitim kursları düzenlemektedir. UniTS ayrıca, çeşitli konularda zihinsel özürlüler de dâhil olmak üzere engelli bireylerle çalışan öğretmenler ve diğer profesyoneller için eğitim programları tasarlama konusunda deneyime sahiptir. Aynı zamanda, karmaşık uluslararası projeleri yönetme ve uygulamak konusunda da deneyim sahibidir.